در حال بارگذاری...
سامانه جامع الکترونیکی خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی

سامانه جامع الکترونیکی خدمات مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی
پروژه های من

جهت مشاهده لیست کلیه پروژه های خود در این سامانه، از این گزینه استفاده نمایید.

 لیست پروژه های من
ثبت پرونده جدید

جهت آغاز پرونده جدید و ارسال اطلاعات دستور تهیه نقشه، نقشه ها و سایر مدارک جهت کنترل، بررسی و صدور مجوز های مربوطه، از این گزینه استفاده نمایید.

 ثبت پرونده جدید
تعویض طراح

در صورت نیاز به تعویض طراح نقشه های ارسال شده به سازمان، درخواست خود را از این قسمت ارسال نمایید. توجه داشته باشید که درخواست تعویض طراح باید توسط طراح یا مالک ثبت شود در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درخواست تعویض طراح
گزارش تخلفات ساختمانی

جهت ثبت گزارش تخلفات ساختمانی، میتوانید پس از انتخاب پروژه ساختمانی، گزارش مربوطه را ارسال نمایید.

 ثبت گزارش تخلف
تعویض مالک

جهت ثبت درخواست تعویض مالک، میتوانید پس از انتخاب پروژه ساختمانی، فرآیند مربوطه را آغاز نمایید.

 تعویض مالک
درخواست تسهیلات

مالکین، طراحان و ناظرین واجد شرایط، جهت درخواست تسهیلات میتوانند پس از انتخاب پروژه ساختمانی، فرآیند مربوطه را آغاز نمایید.

 درخواست تسهیلات
خوش آمدید
لطفاً منتظر بمانید...